Η εταιρεία MAX-IN δραστηριοποιείται στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που αφορούν κάθε είδους επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες. Προσφέρει οικονομικές, επενδυτικές, λογιστικές, φοροτεχνικές, ασφαλιστικές λύσεις, παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και υποστήριξη marketing στις καλύτερες τιμές της αγοράς για την εξυπηρέτηση της επιχείρησής σας.

  • Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Επενδυτικές Υπηρεσίες, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Νομικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Marketing
  • Λογιστικά:  Τήρηση – Ενημέρωση Βιβλίων- Οργάνωση του λογιστηρίου της επιχείρησης. κ.α..
  • Φορολογικά: Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων. Συστάσεις – μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών. Διεκπεραίωση θεμάτων Γ.Ε.Μ.Η. (για ΑΕ και ΕΠΕ) κ.α…
  • Φ.Π.Α. Δηλώσεις Φ.Π.Α. Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. Σύνταξη Listing, Intrastat, καταστάσεων πελατών & προμηθευτών και συναλλαγών – ΜΥΦ και άμεση υποβολή μέσω διαδικτύου.
  • Εργατικά : Υπολογισμός Μισθοδοσίας. Υπολογισμός Επιδομάτων, αδειών και αποδοχών απόλυσης. Έκδοση αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων. Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας κ.α…
  • Ασφαλιστικά: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς (ασφαλίσεις αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών, ζωής, πυρός, συντάξεων κ.α.)
  • Άλλες Υπηρεσίες:  Έκδοση φορολογικής ενημερότητας. Υποστήριξη ενώπιον Δ.Ο.Υ. Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών e-ΕΦΚΑ, Φ.Π.Α. και εξόφληση λογαριασμών. Επιδοτήσεις από τον O.A.E.Δ. Προγράμματα στήριξης επιδοτούμενα από την E.E μέσω EOMMEX και των αρμόδιων Υπουργείων.

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

email1: info@max-in.gr
email2: admin@max-in.gr

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ MARKETING ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΠΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ACCOUNTING OFFICE ASPROPYRGOS ATTICA ACCOUNTANT ASPROPYRGOS ATTICA INVESTMENT SERVICES ASPROPYRGOS ATTICA INSURANCE SERVICES ASPROPYRGOS ATTICA LEGAL SERVICES ASPROPYRGOS ATTICA MARKETING SUPPORT ASPROPYRGOS ATTICA LOGISTIKO GRAFEIO ASPROPYRGOS ATTIKIS FOROTECHNIKO GRAFAEIO ASPROPYRGOS ATTIKIS