ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
 • ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ – Ε9
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης