ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
“ΜΙΧΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ”
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ

Η εταιρεία “ΜΙΧΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ” αναλαμβάνει έργα μεταφοράς, ανύψωσης και τοποθέτησης βαρέος εξοπλισμού. Η εταιρεία, με πολυετή εμπειρία στο χώρο,  εγγυάται πάνω από όλα την ασφάλεια των εργασιών, οι οποίες εκτελούνται από μηχανήματα άριστης μηχανολογικής και λειτουργικής κατάστασης.

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι εξής:

  • Φορτοεκφορτώσεις Πλοίων
  • Κατασκευές Λιμενικών Έργων
  • Ανέλκυση, Καθέλκυση και Μεταφορά Σκαφών
  • Μοντάζ Σιδεροκατασκευών και Προκατασκευών
  • Συναρμολόγηση, Αποσυναρμολόγηση και Τοποθέτηση Μηχανημάτων και Εργοστασίων
  • Ειδικές Μεταφορές και Ανελκύσεις παντός τύπου

Οι εγκαταστάσεις  της εταιρείας “ΜΙΧΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ” βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο 3000 τ.μ.

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΝΑΝΤΙΑ

Τοποθεσία Επιχείρησης