ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ
ΒΥΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

  • ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
  • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
  • ΔΙΑΡΡΟΕΣ – ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ
  • ΕΜΠΕΙΡEIA – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης