Η εταιρεία “Metalogy Constructions” καλύπτει παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών. Αναλαμβάνει υπηρεσίες κατασκευής, επισκευής αλλά και αποκατάστασης με συνέπεια και επαγγελματισμό. Στόχος και επιδίωξη της εταιρείας είναι η διαρκής επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των κατασκευών.

  • Βιομηχανικές Μεταλλικές Κατασκευές
  • Μεταλλικές Κατασκευές για Εκθεσιακά Κέντρα
  • Επενδύσεις Κτιρίων
  • Μεταλλικά Στέγαστρα
  • Μεταλλικά Πατάρια
  • Μεταλλικές Αποθήκες
  • Μεταλλικές Πλατφόρμες
  • Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές

Η εταιρεία “Metalogy Constructions” προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των δυνατοτήτων της επενδύοντας στο άριστο καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, στον επαγγελματικό εξοπλισμό και στην τήρηση των συστημάτων υγείας και ασφάλειας.

Τοποθεσία Επιχείρησης