ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
“ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ”

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
  • ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης