ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
“ZOUTIS MARINE”
ΖΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΕ

Η Zoutis Marine Services δραστηριοποιείται στον τομέα της Ναυτιλίας και Βιομηχανίας από το 1989, παρέχοντας υπηρεσίες γενικών επισκευών σε πλοία και εργοστάσια, με εξειδίκευση στις ελασματουργικές, σωληνουργικές και μηχανουργικές εργασίες. 

  • Ναυπηγείο
  • Ναυπηγικές Εργασίες
  • Ναυτικές Εργασίες
  • Υπηρεσίες Γενικών Επισκευών Πλοίων
  • Υπηρεσίες Γενικών Επισκευών Εργοστασίων
  • Ελασματουργικές Εργασίες
  • Σωληνουργικές Εργασίες
  • Μηχανουργικές Εργασίες

Η ομάδα της Marine Services έχοντας υψηλό τεχνικό υπόβαθρο και κατάρτιση έχει σταθερή επιδίωξη την καταξίωση μέσω της ικανοποίησης των πελατών της.

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΖΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης