Το ναυτιλιακό πρακτορείο «Kyriacou Brothers Shipping Agency»  ιδρύθηκε το 1962 από τον Κυριάκο Κυριακού στο λιμάνι της Καβάλας. Από τότε, ο επαγγελματισμός και η αξιοπιστία καθιέρωσαν την εταιρεία στην αγορά των ναυτιλιακών πρακτόρων.
Η ναυτιλιακή εταιρεία  «Kyriacou Brothers Shipping Agency»  ως ανεξάρτητο, ιδιόκτητο ναυτιλιακό πρακτορείο, καλύπτει υπηρεσίες  πριν από την άφιξη και την είσοδο στο λιμάνι, μέχρι την αναχώρηση, στα λιμάνια της Καβάλας, της Νέας Καρβάλης, της Νέας Πέραμου, της Κεραμωτής και του νησιού της Θάσου. Στόχος της είναι να ολοκληρώσει οποιαδήποτε εργασία με τον ελάχιστο δυνατό χρόνο, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.  Διαθέτει 50 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χειρισμό όλων των τύπων σκαφών. Πρωταρχικό καθήκον και δέσμευσή της προς τους πελάτες της,  είναι να εφαρμόζει την εμπειρία και τον επαγγελματισμό της για να επιτύχει άριστη ποιότητα υπηρεσιών.

Υπηρεσίες επιχείρησης:

  • Ναυτιλιακό πρακτορείο
  • Ναυτικό γραφείο 
  • Ναυλομεσιτικό γραφείο
  • Προσωπικό, ναυλώσεις
  • Λάντζες, Λιμενικές Εργασίες
  • Εφοδιασμοί πλοίων, προμήθειες  λιπαντικών – νερού
  • Pre – Arrival ship services
  • Shipping agency
  • Waste oils – Garbage info
  • Crew List
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΛΑΣΣΙΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης