ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΕΙΟ
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ

  • ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
  • ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ – ΒΑΡΟΥΣ
  • ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  • ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΙΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Τοποθεσία Επιχείρησης