Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


ΛΕΩΦ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 103, ΑΡΤΕΜΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19016
ΤΗΛ. 2294084103 – 6946335504

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: