ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  • ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  • EΚΔΟΣΗ OΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
  • ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης