Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
“ΚΑΝΤΙΦΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
“ΚΑΝΤΙΦΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 28, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΚ. 64001
ΤΗΛ. 6942290579
Email: kantivas@hotmail.com

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ –  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ –  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΝΤΙΦΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: