ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ  – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’ / ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
  • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  • ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • DRIVΙNG LESSONS
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛHΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00