ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΑΙΟΛΟΣ, δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της προμήθειας και τεχνικής υποστήριξης μηχανολογικού εξοπλισμού στην βιομηχανία από το 1974, στους παρακάτω κύριους τομείς:

 • Μηχανήματα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα (αεροσυμπιεστές)
 • Μηχανήματα επεξεργασίας και βελτίωσης του πεπιεσμένου αέρα
 • Μηχανήματα παραγωγής κενού (Vacuum pumps)
 • Φυσητήρες μεταφοράς υλικού (Blowers)
 • Βιομηχανικός αυτοματισμός πεπιεσμένου αέρα
 • Συστήματα βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού
 • Γεννήτριες αζώτου, γεννήτριες οξυγόνου

Υπηρεσίες εταιρείας:

 • Service (στον χώρο σας) αλλά και επισκευές παντός τύπου αεροσυμπιεστών.
 • Συμβόλαια Προληπτικής Συντήρησης παντός τύπου αεροσυμπιεστών.
 • Παρακαταθήκη ανταλλακτικών από όλους τους τύπους των αεροσυμπιεστών.
 • Επισκευή σε παντός τύπου ξηραντήρες και ψύκτες νερού (Water Chillers).
 • Επισκευή σε παντός τύπου φυσητήρες (Blowers) και αντλίες κενού (Vacuum).
 • Εγκαταστάσεις δικτύων πεπιεσμένου αέρα, δικτύων κενού και δικτύων νερού.
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ BLOWERS ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕΡΑ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ SERVICE ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ WATER CHILLERS ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BLOWERS ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ VACUUM ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΟΥ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ COMPRESSORS NIKAIA ATTICA COMPRESSED AIR TREATMENT NIKAIA ATTICA VACUUM PUMPS NIKAIA ATTICA BLOWERS NIKAIA ATTICA INDUSTRIAL CHILLERS AIR CONDITIONING NIKAIA ATTICA NITROGEN OXYGEN GENERATORS NIKAIA ATTICA PNEUMATIC AUTOMATIONS SISTIMATA PEPIESMENOU AERA NIKAIA ATTIKIS AEROSIMPIESTES NIKAIA ATTIKIS