Η εταιρεία NAUTILOS NAVE είναι γνωστή στο χώρο της ναυτιλίας στον οποίο δραστηριοποιείται εδώ και 40 πλέον χρόνια στις επισκευές και κατασκευές που αφορούν όλα τα δίκτυα σωληνώσεων πλοίων, σκαφών και όχι μόνο…
Η NAUTILOS NAVE διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό με υψηλή τεχνογνωσία και αίσθημα ευθύνης για την ναυτική μας κληρονομιά. Η πολυετής εμπειρία των τεχνικών είναι η καλύτερη εγγύηση ποιότητας, στην εκτέλεση απαιτητικών project σε παγκόσμια κάλυψη, με ακρίβεια, αξιοπιστία και έγκαιρη και συνεπή ολοκλήρωση των έργων.
Η εταιρεία πραγματοποιεί επισκευές πλοίων που αφορούν μηχανουργικές, ελασματουργικές, σωληνουργικές εργασίες αλλά και μονώσεις, υδροβολές, καθαρισμούς και χρωματισμούς με επιλεγμένα συνεργεία. Οι δραστηριότητες της όμως δεν μένουν σε πλοία αφού η εμπειρία και η γνώση την κατέστησαν ικανή και στους Βιομηχανικούς Ομίλους.

  • Σωληνουργικές Εργασίες
  • Ελασματουργικές Εργασίες
  • Εν Πλω Επισκευές
  • Μηχανουργικές Εργασίες
  • Ανοξείδωτες Κατασκευές
  • Μονώσεις
  • Υδροβολές
  • Βαφές
  • Καθαρισμοί

Η NAUTILOS NAVE διακρίνεται για την καλύτερη ποιότητα εργασιών, για την πιο άψογη συνεργασία, στον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης, με ασφάλεια και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΑΚΗ <br> ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΑΦΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΦΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ SHIP PIPELINE NETWORK REPAIRS PERAMA PIRAEUS SHIP PIPELINE NETWORK REPAIRS PIRAEUS PIPELINE NETWORK REPAIRS PIRAEUS CONSTRUCTIONS OF SHIP PIPELINE NETWORKS PIRAEUS REPAIRS OF BOAT PIPELINES NETWORKS PIRAEUS SHIP REPAIRS PERAMA PIRAEUS SHIP REPAIRS PIRAEUS MECHANICAL WORKS PERAMA PIRAEUS SHIP MECHANICAL WORKS PIRAEUS SHEETWORK WORKS OF THE SHIPS PIRAEUS PIPEWORK WORKS PERAMA PIRAEUS PIPEWORK WORKS PIRAEUS STAINLESS STEEL CONSTRUCTIONS PERAMA PIRAEUS STAINLESS STEEL CONSTRUCTIONS PIRAEUS SHIP INSULATIONS PERAMA PIRAEUS SHIP INSULATIONS PIRAEUS SHIP WATERINGS PERAMA PIRAEUS SHIP WATERINGS PIRAEUS SHIP PAINTS PERAMA PIRAEUS SHIP CLEANINGS PERAMA PIRAEUS SHIP CLEANINGS PIRAEUS SOLINOURGIKES ERGASIES PIREAS