“ΣΥΕΤΑΠΑ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Στις 15  Μαΐου 1919 ιδρύεται  ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΩΝ» (ΣΥΕΤΑΠΑ) με έδρα τον Πειραιά. Σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου αποτελεί η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα σκοπούς ο ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. έχει:
1) Την καλλιέργεια, υποβάθμιση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των εκτελωνιστών – τελωνειακών αντιπροσώπων.
2) Την συστηματική μελέτη  των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
3) Την ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.
4) Την συνεχή φροντίδα για την συσπείρωση πάντα σε μια και μόνη ισχυρή επαγγελματική οργάνωση όλων των εκτελωνιστών – τελωνειακών αντιπροσώπων που ασκούν το επάγγελμα τους στην Τελωνειακή Περιφέρεια.
5) Την εξασφάλιση γι’ αυτούς και τις οικογένειές  τους, των καλύτερων όρων κοινωνικής πρόνοιας και την αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων των μελών του στην κοινωνία και την Πολιτεία.
6) Την υπεράσπιση και τον συντονισμό των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΙΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΕΛΙΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης

VIDEO