ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ
“ΚΑΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝ. – ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΦΡ.”

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

  • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
  • EΚΔΟΣΗ OΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
  • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  • ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ <br> ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης