ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΜΑ
“PICCARD HELLAS DIVERS CO”
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Εταιρεία PICCARD HELLAS DIVERS CO ιδρύθηκε το 1972 από πιστοποιημένους επαγγελματίες δύτες με μακροχρόνια εμπειρία και υπευθυνότητα στο χώρο. Η εταιρεία PICCARD HELLAS DIVERS CO αποτελεί νόμιμο καταδυτικό συνεργείο εγκεκριμένο από το σύνολο των νηογνωμόνων(ABS, B.V., DNV.GL NKK, RINA, RS CLASS) και έχει άδεια λειτουργίας από τις λιμενικές αρχές της Ελλάδος, για την εκτέλεση οποιασδήποτε υποβρύχιας εργασίας.

Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό που είναι σε θέση να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποβρύχια (και επιφανείας) επιθεώρηση πλοίων
 • Υποβρύχιες (και επιφανείας) συντηρήσεις και επισκευές
 • Υποβρύχια βιντεοσκόπηση – ψηφιακή φωτογράφηση
 • Υποβρύχια κοπή και κόλληση
 • Ανελκύσεις – ναυαγιαιρέσεις
 • Καθαρισμός και αλλαγή προπέλας – υφάλων
 • Τοποθετήσεις πλωτών φραγμάτων
 • Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων
 • Αντλήσεις υδάτων
 • Υποβρύχιες κατασκευές
 • Υποβρύχιες ανατινάξεις
 • Στεγανοποιήσεις
 • Υποβρύχιες τσιμεντώσεις και πακτώσεις
 • Υποβρύχιες επισκευές υφάλων πλοίων
 • Υποβρύχιες επισκευές οργάνων και αναρροφήσεων
 • Επιθεωρήσεις βιομηχανικών δεξαμενών
 • Επιθεωρήσεις και εργασίες σε μεγάλα βάθη
 • Τοποθέτηση και αντικατάσταση τσίγκων και ανοδίων
 • Εντοπισμός – τοποθέτηση και επιθεώρηση υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών
 • Επισκευές και επιθεωρήσεις υδροηλεκτρικών σταθμών
 • Επισκευές και επιθεωρήσεις φραγμάτων και γεφυρών
 • Επισκευές κυματοθραυστών
 • Εκτιμήσεις υποβρύχιων ζημιών (και επιφανείας) για ασφαλιστικές εταιρείες
 • Τοποθέτηση μπλοκ
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης
 • Βαθιές καταδύσεις (trimix) για εργασία
 • Βασικό πλεονέκτημα της Piccard Hellas Divers Co είναι η δυνατότητα λειτουργίας σε μεγάλο βάθος και για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το κλειδί της επιτυχίας είναι η υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, η επάνδρωση των αποστολών με επαγγελματίες δύτες, καθώς και η αποδοχή και αφοσίωση των πελατών.

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΡΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΟΠΗ ΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΕΛΑΣ ΥΦΑΛΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΦΑΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΒΑΘΗ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΔΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΛΟΚ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΑΘΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (TRIMIX) ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ UNDERWATER SERVICES PERAMA PIRAEUS UNDERWATER SERVICES UNDERWATER MAINTENANCE AND REPAIRS UNDERWATER VIDEO RECORDING - DIGITAL PHOTOGRAPHY UNDERWATER CUTTING GLUING LIFTS SHIPWRECKS CLEANING AND CHANGING PROPELLER REEFS INSTALLATIONS OF FLOATING DAMS INSTALLATION OF PERMANENT ANCHORAGES WATER PUMPS UNDERWATER CONSTRUCTIONS UNDERWATER BLASTS WATERPROOFING